Mexiko patrí k najrozvinutejším krajinám Latinskej Ameriky. V poľnohospodárstve a lesníctve je zamestnaných približne 54% aktívneho obyvateľstva. Poloha a členitosť tejto krajiny umožňujú pestovať rozličné druhy plodín. K nim patrí aj pestovanie plantážovej kávy. Obrovské plantáže sú však už minulosťou a pestovaním kávy v nadmorskej výške nad 1000 m sa zaoberajú hlavne drobní farmári, ktorí na svojich malých plantážových farmách produkujú mexickú kávu známu svojimi veľkými nezvyčajnými a podlhovastými zrnami.

Plantáž Finca Hamburgo je farmou, ktorá sa prezentuje nielen svojou produkciou kávy, ale aj pútavou históriou, ktorá predchádzala jej založeniu a následnému rozvoju. Ponúkame pár zaujímavostí o tejto farme z čias dávno minulých. 

Nad pohorím La Sierra Chiapaneca každý deň vychádzalo slnko, začínalo sa ráno v okolí divokej prírody vulkánu Tacana. Vo vysoko položených miestach, nikdy nepoznaných človekom sa nenachádzali pyramídy ani ruiny z predošlých civilizácií a svet tu bol veľmi odlišný. Vtedajší prezident Mexika pracoval na veľkých zmenách, s cieľom zlepšiť ekonomiku v štáte. Prezident nebol spokojný s nezáujmom spoločnosti, preto sa rozhodol pozvať podnikateľov z krajín „prvého sveta“ – teda Európy. Obdivoval Európu a túžil, aby sa jej Mexiko podobalo. V nemeckom Hamburgu Artur Erich Edelman, jeho manželka a sedem kolegov, obdržali pozvánku od mexickej vlády. V tej dobe Edelman vlastnil fabriku, ktorá vyrábala stroje na kávu a bola dedičstvom jeho rodiny. Fabrika však neprosperovala a  mala veľké ekonomické problémy vedúce k pomalému zániku výroby. Preto sa rozhodol opustiť svojich blízkych, vlasť a začať od nuly na neznámom mieste, v inej kultúre a v odlišnom klimatickom prostredí. Na mieste, ktoré pre neho predstavovalo iný svet. Prijal pozvanie od mexickej vlády a spolu s manželkou a priateľmi sa plavil cez Atlantický oceán, až kým neprišiel do Puerta de Veracruz. Odtiaľ pokračovali do mexického štátu Chiapas spoznať svoj nový domov. Na koňoch sa dopravili do dedinky Huixtla s pár chatrčami z paliem. Domorodci im poskytli pomoc, aby mohli pokračovať v ceste ďalej. Odtiaľ sa presúvali peši ďalších viac ako 8 hodín úzkymi chodníčkami cez džungľu. Cestou sledovali vulkán Tacana, ktorého erupcie zmenili pôdu na úrodný raj. Vytipovali si miesto, ktoré bolo podľa nich najvhodnejšie na život. S pomocou robotníkov zo San Christobal de lasCasas a Guatemaly, Edelman a jeho tím zložený z architektov a inžinierov pracoval v rôznych oblastiach. Začali obrábať pôdu, stavať prvé cesty a domy. Jedenásť rokov žili všetci v skromných príbytkoch. Prioritou bolo pripraviť pôdu a infraštruktúru dôležitú pre prácu. Vložili všetky svoje peniaze, odhodlanie a nádeje do „projektu budúcnosti“. Po rokoch sa im začali ukazovať výsledky vynaloženej námahy v podobe prvej úrody a tu je začiatok  fungovania – Finca Hamburgo /Farma Hamburgo – názov ako spomienka na  Európu./

V súčasnosti sa plantáž nachádza v jednom z najchudobnejších regiónov Mexika v spolkovom štáte Chiapas. Okrem pestovania kávy sa farma môže pochváliť aj exotickým ubytovaním v krásnom prostredí v centre plantáže. K plantáži vedie kľukatá cesta cez mexickú džungľu. Neodolateľná je i prezentácia prípravy kávy s ochutnávkou. Okrem toho majú možnosť návštevníci prehliadnuť si aj fabriku na spracovanie kávy.