Brazília – krajina pralesa, futbalu a kávy. A práve káva je tou plodinou, prostredníctvom ktorej je  Brazília už 150 rokov najväčším lídrom v jej  pestovaní. Kávové plantáže majú celkovú rozlohu približne ako polovica Slovenska a produkujú 1/3 celosvetovej produkcie a krajina je modernou kávovou veľmocou s vypracovanou infraštruktúrou. Ročná produkcia brazílskej kávy ovplyvňuje celosvetové trhy a odvíjajú sa od nej ceny káv iných pestovateľských krajín. V súčasnosti tvorí brazílsku produkciu aj množstvo súkromných farmárov a mini fariem, ktoré sa zameriavajú výlučne na pestovanie výberovej kávy.

Jednou z týchto plantáži je aj Fazendas Dutra. Na začiatku 50 -tych rokov José Dutra Sobrinho zdedil malú farmu. Počas štyridsiatich rokov intenzívnej práce rozšíril svoje dedičstvo a začal sa plne orientovať na pestovanie kávy, zdokonaľoval, vylepšoval a modernizoval. Na začiatku 80-tych rokov sa začala na jeho farme spracovávať káva metódou „pulped natural“, pri ktorej sa káva suší aj s dužinou. Aj napriek tomu, že mala dostupnú cenu na trhu, nebola táto káva na trhu štandardom.

Počas 80-tych rokov kríza na trhu kávy prinútila rodinu pracovať ešte intenzívnejšie, snažiť sa prekonať všetky prekážky a zameriavať sa na to, čo bolo od vždy ich cieľom – investovať do kávovej kultúry, nakupovať pozemky s cieľom rozšíriť farmu.

Začiatkom 90-tych rokov prebrali do rúk farmu vnuci majiteľa. Na základe nadobudnutých skúseností posúvali farmu stále vpred. Od roku 2000 sa so svojou kávou zúčastňovali rôznych prezentácií, súťaží a výsledkom ich snaženia je v dnešnej dobe káva, ktorá patrí medzi najlepšie v Brazílii.

V súčasnosti sa farma nachádza na rozlohe 1000 hektárov, z ktorých až 700 hektárov tvoria plantáže využívané práve na pestovanie kávy.