Kontakty:
Telefón: 0904 228 860
Email: info@fincacoffee.sk

Fakturačné údaje:
H&J Trading s.r.o.
Púpavová 4385/28
90025 Chorvátsky Grob
IČO: 51067536
DIČ: 2120586556
IČ DPH: SK2120586556

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 122310/B.

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
Kontaktný formulár